26/10/10

Κρίμα

Κρίμα που δεν είμαι ζωγράφος,
να φτιάχνω τέτοια πρωινά όπως τα φτιάχνει
η μέρα.
Κάθε πρωί ο ωραιότερος ζωγραφικός πίνακας
υψώνεται λίγα εκατοστά πάνω από τα βλέμματα
που επιβλέπουν τις μηχανές.

Κρίμα που δεν είμαι μουσικός,
να φτιάξω μουσική σαν αυτή
των πτηνών.
Το ωραιότερο τραγούδι φτιάχνεται
 από την ανάγκη για ύπαρξη.
από όντα που ποτέ δεν σκέφτηκαν
θεό.

Κρίμα που δεν είμαι χημικός,
να φτιάξω αέρα σαν κι αυτόν που δίνουνε
τα δέντρα.
Οι ωραιότερες ουσίες είναι αυτές
που με κρατάνε ζωντανό.

Κρίμα που δεν είμαι ποιητής.